Elly Groot

Kledingreparatie, ontwerp en maken

ellygrootkledingatelier, gevestigd aan de Albert Schweitsersingel 94, 3822 BX te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://ellygrootkledingatelier.nl
Albert Schweitsersingel 94 
3822 BX Amersfoort
Tel. 06-45339703

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag uw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via

ellygrootkledingatelier

Deze website is anoniem te bezoeken.
De website is voorzien van de SSL certificaat dat op de juiste manier geïnstalleerd is.
Voor de werking van de website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins van derden. Onderstaande informatie gaat daarom vooral over de diensten waar ellygrootkledingatelier gebruik van maakt en wat er mogelijk met die informatie gedaan wordt.

ellygrootkledingatelier verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wat wordt er verstaan onder verzamelde gegevens
Onder verzamelde gegevens worden verstaan:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of werkzaamheden voor je te kunnen uitvoeren.
Een logisch gevolg van uitgevoerde werkzaamheden is de daaruit voortvloeiende facturatie.

Wat doet ellygrootkledingatelier met uw gegevens?
ellygrootkledingatelier doet niets bijzonders met je gegevens. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
ellygrootkledingatelier verkoopt je gegevens niet aan derden.
ellygrootkledingatelier verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming
ellygrootkledingatelier neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een mens (medewerker van ellygrootkledingatelier) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ellygrootkledingatelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website en soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal je de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat je op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s je hebt gekeken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.